Quick-test (protrombínový čas)

Pri poranení cievy vyteká krv, pričom čím väčšie je poranenie, tým viac krvi vyteká. Bez protiopatrení organizmu by existovalo stále nebezpečenstvo vykrvácania s následkom smrti, pretože v sieti ciev u človeka, o dĺžke asi 100 000 km, sa vždy môžu objaviť poruchy ciev a "diery v potrubí" rôznej veľkosti a to ako z dôvodu "únavy materiálu", tak aj vonkajšími vplyvmi. Preto na ochranu pred stratou krvi organizmus disponuje perfektným havarijným systémom, systémom zrážania krvi.
 
V dnešnej dobe sa rutinne požaduje orientačné vyšetrenie zrážanie krvi pred každým operačným zákrokom. Testy, ktoré sa pritom robia, zahŕňajú spravidla:
- určenie počtu trombocytov,
- quick-test,
- parciálny protrombínový čas.
 
Protrombínový čas nám dáva informáciu, či rad dôležitých, presne určených faktorov zrážania, je intaktný (nedotknutý). Za týmto účelom sa vyvolá zrazenie krvnej vzorky a sleduje sa čas zrážania, pričom sa porovnáva s normálnymi hodnotami. 
Protrombínový čas slúži aj na kontrolu liečenia liekmi s účinkom proti zrážaniu (antikoagulačným účinkom), ktoré sa vykonáva u niektorých ľudí, napr. po trombózach alebo srdcových infarktoch.
______________________________________________________________________
Normálne hodnoty
70 - 130%
 
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Diskutované témy